Verzekering bij Para Twente

Indien men met Paratwente vliegschool materiaal vliegt, zorgt de school voor de noodzakelijke WA school verzekering. Deze verzekering dekt uitsluitend de schade aan derden die de leerling veroorzaakt tijdens de opleiding. Uiteraard dient men zelf een goede zorgverzekering te hebben.

Indien men met eigen materiaal vliegt, dan dient men te beschikken over de volgende documenten:

  • Nederlands bewijs van Inschrijving.
  • Nederlands bewijs van Luchtwaardigheid
  • Blauwe boekje
  • Bewijs van verzekering.