Het brevet en de  soloverklaring

Voor het behalen van het Paramotorbrevet moet men voldoende kennis hebben van:

 • Materiaal
 • aĆ«rodynamica;
 • meteorologie;
 • Regelgeving
 • Vliegpraktijk

 

Voor het praktijkexamen moet de leerling het landelijk, conform het examenreglement, door of vanwege de K.N.V.v.L. afgenomen theorie-examen met goed gevolg afleggen.

 


De benodigde theorie voor paramotor vliegen kunt u via onderstaande downloaden:

Tevens dient men de ICAO kaart te kunnen lezen.

 

skoda.jpg

      De Solo verklaring

 • Tijdens de opleiding wordt je geleerd om veilig met de paramotor te kunnen vliegen.
 • Indien je minimaal 10 uur gevlogen hebt, kan de instructeur beoordelen of je de soloverklaring kan krijgen.
 • Met deze verklaring kan je in aanwezigheid van een KNVvL-Instructeur zelfstandig starten en landen.
 • Een soloverklaring geeft dus nog geen recht om geheel zelfstandig te mogen vliegen.
 • Indien je de soloverklaring ontvangen hebt moet je nog 10 extra vlieguren maken en dan kan je pas een praktijkexamen aanvragen. Dit examen wordt afgenomen door een KNVvL examinator, niet zijnde je eigen instructeur.
 • Nu heb je je snorvliegbrevet en ben je zo vrij als een vogel, echter...

  ... iedereen bewaakt met elkaar het etiket op basis van tips en aanbevelingen aangereikt door het KNVvL, namelijk :

 • Vlieg niet boven aaneengesloten bebouwing;
 • Vlieg niet boven mensenmassa's;
 • Vlieg op minimaal 500 voet;
 • Vlieg niet boven natuurgebieden, mocht dit niet te vermijden zijn, doe het dan in een rechte lijn en minimaal op 1000 voet hoogte. Bij twijfel altijd op 1000 voet hoogte vliegen.