Praktijkeisen Oefenbrevet(soloverklaring)

De algemene praktijkeisen voor het Oefenbrevet zijn:

 

1.       Het beheersen van de grondoefeningen:

 • het vliegklaar maken en checken van de uitrusting, beheersen 5 punten check + pre-flight check, het kunnen benoemen van de onderdelen;

 • het opzetten van het scherm en het starten;

 • het lopen, rechtuit en slalom, met het opgezette scherm, met en zonder paramotor;

 • het afbreken van de start.

 

2.       het beheersen van de vluchtoefeningen
          (taken):

 • een goede start, beheersen 3 fasen start: opzetten/checken/versnellen;

 • vliegen met minimale en maximale snelheid;

 • bochten van 90° en 180° linksom en rechtsom;

 • circuit vliegen;

 • een goede landing.

 • het vrijmaken van landingsterrein.

 • een correct gevlogen acht binnen 20 seconden;

 • twee correct gevlogen bochten van 360°
  binnen 20 seconden;

 • landings-circuit vliegen;

 • uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen binnen een cirkel met een straal van 15 meter;

 • correcte start met schuine wind, ware invalshoek ten minste 45°;

 • uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan;

 • sturen met gebruik achterste risers;

 • vliegen met “oren”;

 • de achterwaartse start.

 

3.       Voor het Oefenbrevet zijn verder vereist:

 • 10 vlieguren, waarvan 6 in de laatste 12 maanden,
  en minimaal 15 starts.

 


 

 

 Afgifte Oefenbrevet (soloverklaring)

 

Het voldoen aan de praktijkeisen moet blijken uit afgetekende vluchten uit het logboek. Vluchten vereist voor de afgifte van Oefenbrevet moeten worden afgetekend door een K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieginstructeur.

 

Aanvraag van het Oefenbrevet geschiedt door de cursist door inzending van een door een K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieg-instructeur gewaarmerkte takenlijst volgens een door de K.N.V.v.L.vastgesteld model, waaruit blijkt dat het vereiste aantal vluchtenuren en de taken in de voorafgaande vierentwintig maanden zijn uitgevoerd, plus een verklaring van de K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieginstructeur, eveneens volgens een door de K.N.V.v.L.vastgesteld model, dat de betreffende piloot voldoende luchtwaardig is om Oefenbrevet te kunnen aanvragen.